‘โน้ต เชิญยิ้ม’ ร่ำไห้ สูญเสีย ‘น้าค่อม’ เพื่อนรักกว่า 50 ปี เผยอยากไปส่งครั้งสุดท้าย ก็ยังไปไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *