กระบะป้ายแดง เพิ่งออกจากศูนย์ตอนเช้า พอตกบ่ายต้องยกกลับเข้าอู่ใหม่

 

 

1กระบะป้ายแดงทะเบียนออกรถใหม่อุบัติเหตุเลขทะเบียน

 

 

2กระบะป้ายแดงทะเบียนออกรถใหม่อุบัติเหตุเลขทะเบียน

 

 

3กระบะป้ายแดงทะเบียนออกรถใหม่อุบัติเหตุเลขทะเบียน

 

 

VDOกระบะป้ายแดงทะเบียนออกรถใหม่อุบัติเหตุเลขทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *