แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

 

 

 

แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

แม่น้ำหนึ่งถวายช้าง2เชือกครูบาไก่เสริมความปังงวดนี้,อนิสงผลบุญ,ต้องแตก3ตัวตรง16/5/64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *