รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

 

 

 

 

รถไฟชนรถบัสคณะกฐินเสียชีวิต 17 ศพ คนเจ็บเพียบ 29 ราย คนขับตายคารถ | 11-10-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *