ล่าสุด เลขมงคล รถยนต์พระที่นั่ง ปีเก่า-ใหม่(เลขมงคลอยู่ท้ายคลิป)

 

 

ล่าสุด เลขมงคล รถยนต์พระที่นั่ง ปีเก่า-ใหม่(เลขมงคลอยู่ท้ายคลิป)

 

 

ล่าสุด เลขมงคล รถยนต์พระที่นั่ง ปีเก่า-ใหม่(เลขมงคลอยู่ท้ายคลิป)

 

 

 

ล่าสุด เลขมงคล รถยนต์พระที่นั่ง ปีเก่า-ใหม่(เลขมงคลอยู่ท้ายคลิป)

 

 

 

ล่าสุด เลขมงคล รถยนต์พระที่นั่ง ปีเก่า-ใหม่(เลขมงคลอยู่ท้ายคลิป)

เมื่อวันที่ 02 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน โครงการหลวง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *